Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anita Rejs

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114008N w m. Krzekoty, gmina Lelkowo

Numer zamówienia: RG.III.271.2.2018

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo (pok. nr 7 sekretariat)

TED/UZP: 587911-N-2018

Przedmiotem zamówienia jest:

Szczegóły przedmiotu zamówienia określają poszczególne załączniki.