Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lelkowie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lelkowie
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
117-01-2023OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającej na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do ok 7 MW realizowanego na działkach o nr: 6 i 8 obręb Dębowiec, gmina LelkowoObwieszczeniaAktualny
212-01-2023OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej na działce nr 63, 64 położonej w obrębie Wołowo, gmina Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
312-01-2023ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej na działce nr 63, 64 położonej w obrębie Wołowo, gmina Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
424-11-2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelkowo o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 63,64 w obrębie Wołowo, gmina Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
523-11-2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelkowo o możliwości zapoznania się z raportem o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 74/1 w obrębie Wołowo, gmina Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
618-11-2022OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do ok. 7MW, realizowanego na działkach o nr ewid. 6 i 8, obręb Dębowiec, gmina Lelkowo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie"ObwieszczeniaAktualny
719-10-2022OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do ok. 7MW, realizowanego na działkach o nr ewid. 6 i 8, obręb Dębowiec, gmina Lelkowo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie"ObwieszczeniaAktualny
818-10-2022OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy fotowoltaicznej PV Bieńkowo o mocy do 50 MW włącznie (z możliwością realizowania w etapach) realizowanej na działkach o nr: 204/3, 199, 203 obręb 0001 Bieńkowo, gmina Lelkowo, powiat braniewski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii"ObwieszczeniaAktualny
912-09-2022OBWIESZCZENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 155, 156, 180/2 w obrębie Dębowiec gm. LelkowoObwieszczeniaAktualny
1005-09-2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy fotowoltaicznej PV Bieńkowo o mocy do 50 MW włącznie (z możliwością realizowania w etapach) realizowanej na działkach o nr: 204/3, 199, 203 obręb 0001 Bieńkowo, gmina Lelkowo, powiat braniewski, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii"ObwieszczeniaAktualny
1101-07-2022Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci elektroenergetycznej nn-O,4kV obejmującego działki o numerach: 73/1, 73/2, 72, 71/2 obręb Krzekoty"ObwieszczeniaAktualny
1223-06-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie placu zabaw pn."Szczęśliwa Przystań" obejmującego część nieruchomości o numerze 67/2 obręb 0003 GłębockObwieszczeniaAktualny
1313-06-2022OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lelkowo w sprawie możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 155, 156, 180/2 w obrębie Dębowiec, gmina Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
1401-06-2022OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji inwestycji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa boiska sportowego wraz z utworzeniem strefy rekreacji w miejscowości Grabowiec"ObwieszczeniaAktualny
1530-05-2022OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV" obejmującego działki o numerach: 73/1, 73/2, 72, 74/2, 71/2 obręb KrzekotyObwieszczeniaAktualny
1624-05-2022OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 45/2 położonej w obrębie Dębowiec, gm. Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
1713-04-2022OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z 3 instalacji do 1 MW każda wraz ze stacją transformatorową, magazynem energii i infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 106/2 obręb Wołowo, gm. Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
1813-04-2022OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 45/2 w obrębie DębowiecObwieszczeniaAktualny
1911-04-2022OBWIESZCZENIE w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii na działce nr ewid. 211, 212 w obrębie Wilknity gm. Lelkowo"ObwieszczeniaAktualny
2007-04-2022OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającego na budowie "Budowie boiska sportowego wraz z utworzeniem strefy rekreacji w miejscowości Bieńkowo"ObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 64 rekordów.