Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lelkowie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lelkowie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
127-01-20237/2023Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Lelkowo do prowadzenia określonych spraw w Gminie Lelkowo. Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
227-01-20236/2023Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie procedur wprowadzenia wspólnej obsługi finansowo - księgowej w Gminie Lelkowo.Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
326-01-2023XLIV/249/2023Uchwała Nr XLIV/249/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/236/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022r. W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
426-01-2023XLIV/248/2023Uchwała Nr XLIV/248/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Lelkowo.Uchwały Rady GminyObowiązujący
526-01-2023XLIV/247/2023Uchwała Nr XLIV/247/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany budżetu Gminy Lelkowo na 2023 r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
626-01-2023XLIV/246/2023Uchwała Nr XLIV/246/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/238/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2023-2034. Uchwały Rady GminyObowiązujący
726-01-2023XLIV/245/2023Uchwała Nr XLIV/245/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lelkowo.Uchwały Rady GminyObowiązujący
826-01-2023 XLIV/244/2023Uchwała Nr XLIV/244/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.Uchwały Rady GminyObowiązujący
926-01-2023XLIV/243/2023Uchwała Nr XLIV/243/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Uchwały Rady GminyObowiązujący
1026-01-2023XLIV/242/2023Uchwała Nr XLIV/242/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1126-01-2023XLIV/241/2023Uchwała Nr XLIV/241/2023 Rady Gminy Lelkowo w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.Uchwały Rady GminyObowiązujący
1226-01-20235/2023Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego – punktów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelkowo, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach, na rok szkolny 2023/2024.Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1320-01-20234/2023Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1419-01-20233/2023Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lelkowo.Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1517-01-20232/2023Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Lelkowo za IV kwartał 2022r.Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1617-01-20231/2023Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w 2023 roku.Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1729-12-202274/2022Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie przyjęcia "Rocznego Planu Działania na 2023r."Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1822-12-202273/2022Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Lelkowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2022r.Zarządzenia Wójta GminyObowiązujący
1921-12-2022XLIII/240/2022Uchwała Nr XLIII/240/2022 Rady Gminy Lelkowo w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lelkowo w 2023r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
2021-12-2022XLIII/239/2022Uchwała Nr XLIII/239/2022 Rady Gminy Lelkowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2023r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 1,143 rekordów.