Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Koordynator ds. dostępności

Ogłoszono przez Anita Rejs

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Lelkowo

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Lelkowo
 

Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Lelkowo /Kierownika Urzędu Gminy/ z dnia 30 września 2020r. koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Lelkowo został wyznaczony Pan Adrian Tymecki.


Kontakt:
Adrian Tymecki
Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo
Tel./55/2448120
e-mail: a.tymecki@uglelkowo.pl


Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych;
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Przedstawienie Wójtowi Gminy Lelkowo bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.