Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anita Rejs

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty oraz remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo - DW 510 - droga gminna

Numer zamówienia: RG.I.271.2.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo (pok. nr 7 sekretariat)

TED/UZP: 600880-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzekoty oraz remont drogi gminnej w miejscowości Lelkowo - DW 510 - droga gminna


Szczegóły przedmiotu zamówienia określają poszczególne załączniki.