Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anita Rejs

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"

Numer zamówienia: RG.I.271.1.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 527164-N-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"


Szczegóły przedmiotu zamówienia określają poszczególne załączniki.

Załączniki: