Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anita Rejs

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lelkowo w latach 2020-2021

Numer zamówienia: RG.IV.271.2.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 637658-N-2019

Przedmiotem zamówienia jest:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lelkowo w latach 2020-2021"

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia określają poszczególne załączniki.

 

Załączniki: