Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Anita Rejs | wersja archiwalna

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lelkowo w latach 2020-2021

Numer zamówienia: RG.IV.271.1.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo (pok. nr 7 sekretariat)

TED/UZP: 633393-N-2019

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia określają poszczególne załączniki.

 

Załączniki: