Wersja obowiązująca z dnia

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2022/2023.

 

 

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2022/2023.

 

Informuje, iż wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2022r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od dnia 1 lipca danego roku.

 

Terminy:

  1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

  2. w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia,

  3. natomiast gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Należy również pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące, w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne również na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

Wnioski drogą elektroniczną można składać– za pomocą następujących kanałów: Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/).

 

 

Więcej informacji, można uzyskać w :

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych, poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30,

lub pod nr telefonu: (0-55) 244 82 87