Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelkowo za 2020 rok.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE LELKOWO

ZA 2020 ROK.

 

  

Treść sprawozdania stanowi poniższy załącznik

Załączniki