Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszono przez Anita Rejs

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym