Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

Nowy rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy rachunek bankowy
do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

             Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:
 

90 8313 0009 0043 6001 2000 0120

/GOSPODAROWANIE ODPADAMI/

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.