Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Klub Radnych

Ogłoszono przez Anita Rejs | wersja archiwalna

KLUB Radnych "Nasz Samorząd"

Klub radnych utworzono celem wypracowywania wspólnych opinii oraz propagowania określonych koncepcji dotyczących funkcjonowania gminy.

 

CZŁONKOWIE KLUIBU RADNYCH "Nasz Samorząd":
 

  1. PUSZ Jan  - przewodniczący
     
  2. WERBOWA Irena - członek
     
  3. KŁĘBUCKI Jan - członek
     
  4. BUKACKI Jerzy - członek

 

Kluby radnych może występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawiać Radzie lub jej komisjom swoje stanowiska w sprawach przez nie rozpatrywanych.