Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Ogłoszono przez Anita Rejs

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelkowo - 07.12.2018r.

INFORMACJA
 

            Informuje się, że w dniu 07 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 1000 w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie (sala posiedzeń) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelkowo.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Omówienie projektów uchwał:

  • dotyczących określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2019r.,
  • dotyczących zatwierdzenia taryf i ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2. Sprawy bieżące.