Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Prawo pierwokupu

Termin załatwienia

Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Wójta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie pok. nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Wójta Gminy zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
Wójt Gminy wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, który przesłał zawiadomienie o sporządzeniu warunkowej umowy sprzedaży lub w przypadku poważnych trudności u innego notariusza.
Oświadczenie w/w notariusz doręcza sprzedawcy. 

Wymagane Dokumenty

Zawiadomienie notariusza o treści Umowy notarialnej - warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od  Gminy / położonej na terenie gminy.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. w ust 1 pkt 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej z dn. 9.09.200r. (Dz. U. Nr 86 poz. 960 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Burmistrza nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna

Rozdział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)