Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Anita Rejs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

SAM 0188Kontakt:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie

Lelkowo 15
14-521 Lelkowo 
tel. (055) 244-81-84
 

 

 

 

STANOWISKA:
BEATA KLISZ - kierownik jednostki, starszy pracownik socjalny
BEATA PYTEL - pracownik socjalny
ANNA GAJEWSKA - pracownik socjalny
BARBARA KAJAT - główny księgowy
 
Informacje ogólne:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Lelkowo, działający w formie jednostki budżetowej.
Siedzibą Ośrodka jest budynek położony w miejscowości Lelkowo, a obszarem działania jest teren gminy Lelkowo.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie realizuje wszystkie zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity  Dz. U. Nr 175, poz. 1362  z 2009 r.)