Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Stanowiska

Ogłoszono przez Anita Rejs

STANOWISKA PRACY

 IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO PRACY

Kontakt tel.

     e-mail  
pok.

 
                                                                                                        

 

 Łukasz Skrzeszewski  

 

 Wójt Gminy  55 244 81 75     wojt@uglelkowo.pl

 9


 Agnieszka Stech
 
 Sekretarz Gminy  55 244 81 83     a.stech@uglelkowo.pl

 8

 

 Piotr Piątkiewicz 
 
                                           
 Skarbnik Gminy  55 244 81 02    p.piatkiewicz@uglelkowo.pl

 4


REFERAT  FINANSOWY

 
 Justyna Sawicka-
 -Kaczor

           

 
 Kierownik Referatu -  stanowisko
 połączone ze stanowiskiem 
 ds. płac i rozliczeń
 55 244 81 06      j.sawicka-kaczor@uglelkowo.pl

 5

 Sylwia Ciosek
 

 Podinspektor ds. wymiaru podatków
 i opłat

 55 244 81 06

     s.ciosek@uglelkowo.pl

 5

 

 Artur Marciszewski

 

 Podinspektor ds. księgowości
 podatkowej
 55 244 81 06    a.marciszewski@uglelkowo.pl  3

 

Anna Jarmoła


 

 Podinspektor ds. wymiaru,
 księgowania i windykacji
 opłaty śmieciowej - kasjer
 55 244 81 06    a.jarmola@uglelkowo.pl  2

REFERAT  SPRAW  SPOŁECZNYCH


 Iwona Zielińska
-Kanclerz


 
 Kierownik Referatu - stawisko
 połączone ze stanowiskiem
 ds. świadczeń rodzinnych
 i alimentacyjnych
55 244 82 87  i.zielinska_kanclerz@uglelkowo.pl  4ADorota Rymkiewicz

 

Inspektor ds. polityki społecznej 55 244 82 87      d.rymkiewicz@uglelkowo.pl  3A Anastazja Astramowicz
-Zawada

                                             

 Podinspektor ds. polityki
 społecznej i oświaty 
55 244 82 87  a.astramowicz-zawada@uglelkowo.pl  3A

REFERAT  ORGANIZACYJNY   I   SPRAW  OBYWATELSKICH

 

 Anita Rejs

  Kierownik Referatu - stanowisko
 połączone ze stanowiskiem
 ds. informacji publicznej,
 oświatowej i promocji


 

55 244 81 61      a.rejs@uglelkowo.pl  13
 Anita Rejs
 /obowiązki czasowo przypisane/

  ds. ewidencji ludności,
 dowodów osobistych i spraw
 wojskowych /obrony cywilnej
 i zarządzania kryzysowego/

55 244 81 61 a.rejs@uglelkowo.pl  13

 

 Agata Kaziniec

 

 Podinspektor ds. organizacyjnych,
 kadr, obsługi Rady Gminy
55 244 81 52     a.kaziniec@uglelkowo.pl  12


 Adrian Tymecki

 

Podinspektor ds. działalności     gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych, archiwum  zakładowego i ochrony przeciwpożarowej      

55 244 82 20    a.tymecki@uglelkowo.pl  6

 

 Natalia Bułat


 

  Sekretarka  55 244 81 83    sekretariat@uglelkowo.pl  7

REFERAT  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO

  Wiesława Bronacka

 
 Kierownik Referatu - stanowisko połączone ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, kontroli zarządczej i pozyskiwania środków unijnych

 55 244 81 28 w.bronacka@uglelkowo.pl  10

 

 Renata Szałaj

 

 

Podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, podziału nieruchomości, zamówień publicznych

55 244 81 28     r.szalaj@uglelkowo.pl  10

 

 Małgorzata Piotrowska

 

Młodszy referent ds. inwestycji, mienia komunalnego, gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami

55 244 81 28 m.piotrowska@uglelkowo.pl  10

 

 Alicja Lewandowska

 

Młodszy referent ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody 55 244 81 28   a.lewandowska@uglelkowo.pl  10

SAMODZIELNE   STANOWISKO


Arkadiusz Rutkowski 

   
  Informatyk

55 244 82 20

   informatyk@uglelkowo.pl


 6