Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono przez Anita Rejs

Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro – przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej więcej »

Ogłoszono przez Anita Rejs

Notatka służbowa z wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro – przedmiot zamówienia: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. więcej »